آرشیو مطالب : دلار


دولت باید فورا مصوبه اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را اصلاح کند

دولت باید فورا مصوبه اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را اصلاح کند

۱ و دو دهم میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دولت سیزدهم به کشورهای آفریقایی

۱ و دو دهم میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دولت سیزدهم به کشورهای آفریقایی

افزایش ۴۳ درصدی درآمد گمرک

افزایش ۴۳ درصدی درآمد گمرک

واردات دارو با ۱۳ درصد کاهش به ۲ و سه دهم میلیارد دلار رسید به علاوه جزئیات

واردات دارو با ۱۳ درصد کاهش به ۲ و سه دهم میلیارد دلار رسید به علاوه جزئیات

طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت ها

طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت ها

صادرات 4 و یک دهم میلیارد دلاری نفت

صادرات 4 و یک دهم میلیارد دلاری نفت

واردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه

واردات ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در یک ماه

صادرات 489 میلیون دلاری نساجی

صادرات 489 میلیون دلاری نساجی

آدرس اشتباه ندهید کالاها بر طبق نرخ ارز آزاد قیمت می خورند

آدرس اشتباه ندهید کالاها بر طبق نرخ ارز آزاد قیمت می خورند

جزئیات تجارت خارجی در ۱۴۰۲

جزئیات تجارت خارجی در ۱۴۰۲
بر اساس آمار گمرك ایران مشخص شد؛

تجارت 61 میلیارد دلاری ایران با 15 کشور همسایه در سال 1402

تجارت 61 میلیارد دلاری ایران با 15 کشور همسایه در سال 1402

رکورد سرمایه گذاری خارجی شکست

رکورد سرمایه گذاری خارجی شکست

تصویب ۵ و نیم میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲

تصویب ۵ و نیم میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲

۳۰۰ میلیارد دلار تراکنش ارزی صندوق توسعه ملی در ۱۲ سال اخیر

۳۰۰ میلیارد دلار تراکنش ارزی صندوق توسعه ملی در ۱۲ سال اخیر

تجارت 50 میلیارد دلاری ایران و کشورهای همسایه در 10 ماه

تجارت 50 میلیارد دلاری ایران و کشورهای همسایه در 10 ماه

جذب ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه

جذب ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه

رشد ۴۵ درصدی درآمدهای گمرکی در ۱۰ ماهه سال جاری

رشد ۴۵ درصدی درآمدهای گمرکی در ۱۰ ماهه سال جاری

تصویب ۱ و دو دهم میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی

تصویب ۱ و دو دهم میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی

ایجاد عدالت مالیاتی و رشد اقتصادی با اصلاح قانون مالیات مستقیم

ایجاد عدالت مالیاتی و رشد اقتصادی با اصلاح قانون مالیات مستقیم

باید به سمت شیوه دریافت مالیات های مستقیم برویم

باید به سمت شیوه دریافت مالیات های مستقیم برویم

واردات بیشتر از 19 تن شمش طلا در طول 9ماه

واردات بیشتر از 19 تن شمش طلا در طول 9ماه

افزایش ۷ درصدی تجارت خارجی ایران در ۹ ماه

افزایش ۷ درصدی تجارت خارجی ایران در ۹ ماه

نفت 85 دلاری در بودجه سال قبل محقق نشد

نفت 85 دلاری در بودجه سال قبل محقق نشد

Pool prize و نحوه کار آن

Pool prize و نحوه کار آن

افزایش ۴۰ درصدی تورم کالاهای صادراتی

افزایش ۴۰ درصدی تورم کالاهای صادراتی

ورود ۶ و نیم میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در نیمه نخست امسال

ورود ۶ و نیم میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در نیمه نخست امسال
گزارش لباس نو؛

وزش نسیم دلارهای آزاد شده بدون FATF

وزش نسیم دلارهای آزاد شده بدون FATF

چقدر حقوق ورودی از واردات خودرو و موبایل گرفتن شد؟

چقدر حقوق ورودی از واردات خودرو و موبایل گرفتن شد؟
از سوی گمرك ایران منتشر شد؛

واردات 155 میلیون دلاری شکر در 5 ماه گذشته

واردات 155 میلیون دلاری شکر در 5 ماه گذشته

تعمیر لباسشویی سامسونگ

تعمیر لباسشویی سامسونگ
لباس نو