مطالب لباس نو

بانك جهانی:

رشد اقتصادی ایران امسال به ۵ درصد می رسد

رشد اقتصادی ایران امسال به ۵ درصد می رسد
وزارت اقتصاد:

سوداگران باید مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند

سوداگران باید مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند

بسته سیاستی مسیر دولت چهاردهم ویژه انتخابات ۱۴۰۳

بسته سیاستی مسیر دولت چهاردهم ویژه انتخابات ۱۴۰۳

پروانه کسب کشاورزی سه روزه صادر می شود

پروانه کسب کشاورزی سه روزه صادر می شود

مشمولان جدید مالیات بر ارزش افزوده اعلام شدند

مشمولان جدید مالیات بر ارزش افزوده اعلام شدند
بانك جهانی:

اقتصاد ایران سال جاری ۳ و دو دهم درصد رشد می کند

اقتصاد ایران سال جاری ۳ و دو دهم درصد رشد می کند

دولت باید فورا مصوبه اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را اصلاح کند

دولت باید فورا مصوبه اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را اصلاح کند

ضریب کاهشی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شد

ضریب کاهشی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شد
۱۰۰۰ روز با دولت مردمی؛

تامین مالی سخت و هوشمندانه دولت سیزدهم برای واردات واکسن

تامین مالی سخت و هوشمندانه دولت سیزدهم برای واردات واکسن

قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ گردید

قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ گردید
لباس نو