مطالب لباس نو

یك عضو كمیسیون انرژی:

نخستین راهکار برای برطرف کردن ناترازی گاز کنترل مصرف است

نخستین راهکار برای برطرف کردن ناترازی گاز کنترل مصرف است
نیكزاد خبر داد

تعهد ساخت ۱ و شش دهم میلیون واحد توسط بنیاد مسکن در دولت سیزدهم

تعهد ساخت ۱ و شش دهم میلیون واحد توسط بنیاد مسکن در دولت سیزدهم
در نامه یك اندیشكده به معاون رئیس جمهور عنوان شد؛

ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور

ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور
معاون وزیر صمت خبر داد

بازگشت به تولید بیش از 860 واحد راکد در کشور

بازگشت به تولید بیش از 860 واحد راکد در کشور
یك مسئول شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران خبر داد

صرفه جویی ۸۰ میلیارد تومانی با ساخت قطعات در شرکت نفت و گاز گچساران

صرفه جویی ۸۰ میلیارد تومانی با ساخت قطعات در شرکت نفت و گاز گچساران
در گفت وگو با لباس نو مطرح شد:

دستفروشی شغل پایدار نیست

دستفروشی شغل پایدار نیست

آغاز فروش اوراق ارزی بانک مرکزی تا حداکثر 4000 دلار

آغاز فروش اوراق ارزی بانک مرکزی تا حداکثر 4000 دلار

ابرآروان از افترا و تحریم تا حقیقت

ابرآروان از افترا و تحریم تا حقیقت

خطر خشکسالی در کمین دیتاسنترهای مایکروسافت و متا

خطر خشکسالی در کمین دیتاسنترهای مایکروسافت و متا
عضو كمیسیون عمران مجلس در گزارش لباس نو:

مجلس باید با قدرت بیشتری قانون مجوزها را پیگیری کند

مجلس باید با قدرت بیشتری قانون مجوزها را پیگیری کند
لباس نو