منظور اعلام كرد؛

صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان سال جاری کسری بودجه نداریم

صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان سال جاری کسری بودجه نداریم

به گزارش لباس نو، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با ابلاغ قانون بودجه درحال تنظیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و جلسات با صندوق های بازنشستگی شروع شده که در ایام آینده تکمیل خواهد شد.به گزارش لباس نو به نقل از مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری اظهار نمود: مسئله تأمین مالی در اقتصاد پیش نیاز توسعه و رشد اقتصادی شمرده می شود. طی ۳ سال قبل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کوشیدن تا فرآیند تأمین مالی کوتاه مدت را تسهیل و تسریع بخشند که یکی از این گزینه ها اوراق گام بود. سال جاری هم اوراق گام بعنوان مهم ترین گزینه برای تأمین مالی شمرده می شود و متناسب با استقبال متقاضیان در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تأمین مالی پروژه ها از راه فکتورینگ، خاطرنشان کرد: «اوراق گام» یکی از انتخابهای تأمین مالی زنجیره تولید بوده که مبحث فکتورینگ در ارتباط با مطالبات قرار دادی است و فرآیند در ارتباط با اجرای آن، بین سه دستگاه ذکر شده توافق شده و دستورالعمل آن موجود است؛ البته ناگفته نماند، شیوه فکتورینگ در اجرای پروژه های عمرانی در نظر گرفته خواهد شد.
وی در مورد افزایش بودجه فرهنگی کشور اظهار داشت: دولت سیزدهم به مبحث توسعه فرهنگ توجه ویژه ای داشته و در سال قبل تبصره ای در قانون بودجه قرار گرفت که بنا شد درصدی از درآمد بانک و دستگاههای اجرایی صرف امور در ارتباط با توسعه فرهنگی شود اما به سبب این که در حکم قانون به صورت اجبار آور ذکر نشده بود، متأسفانه شاهد اتفاقی در این خصوص نبودیم اما به هر حال ۳۰ هزار میلیارد بودجه برای توسعه فرهنگی در نظر گرفته شده است.
صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ به زودی
منظور در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان اضافه کرد: حقوق یک بخشی از بازنشستگان توسط صندوق های دولتی و قسمتی دیگر توسط صندوق های غیر دولتی پرداخت می شود. در قانون برنامه توسعه هفتم برای بخش های دولتی بودجه ای در نظر گرفتیم تا به صورت مداوم و بدون خلل حقوق پرداخت شود؛ به صورتی که در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد هم ۶۰ درصد اجرایی شود که منابع آن در قانون بودجه سال جاری دیده شده است.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در بودجه سال جاری یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کردیم تا از این محل ۵۰ هزار میلیارد تومان به حقوق بازنشستگان اختصاص یابد.
منظور تصریح کرد: با ابلاغ قانون بودجه درحال تنظیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و جلسات با صندوق های بازنشستگی شروع شده که در ایام آینده تکمیل خواهد شد. مقدمات اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام می دهند و از آغاز سال اجرا می گردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی هم اظهار داشت: تأمین اجتماعی در رابطه با صدور احکام همسان سازی اقدام می کند و در قانون بودجه پیشبینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا این مورد اجرایی شود که درحال برگزاری جلسات هستیم تا نحوه پرداخت به این مبلغ نهایی شود.
معوقات پرداخت می شود
منظور همینطور خاطرنشان کرد: برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم همسان سازی به انجام می رسد، البته با توجه به این که امکان دارد منابع قابل توجهی نیاز باشد، در قانون بودجه پیشبینی شد تا ۱۳۰ همت از بدهی های قبلی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت گردد.
امسال کسری بودجه نخواهیم داشت
وی در ادامه اظهار نمود: زمانیکه رشد بودجه را غیر واقعی بینیم اساسا بعضی از اهداف تحقق پیدا نمی کند، اما سال جاری دولت کوشش کرد منابع را واقعی ببیند و بر مبنای پیشبینی ها کسری بودجه نخواهیم داشت چونکه منابع ما پایدار و حدود ۲۳ درصد بودجه عمومی رشد داشته که در بعضی سال ها این رشد به بیشتر از ۵۰ درصد رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت از کسری بودجه پنهان اجتناب کرده است، منابع واگذاری شر کت های دولتی نصف شده و منابع حاصل از مواد سازی هم پنجاه درصد کاهش پیدا کرد تا منابع موهومی در بودجه وارد نشود.
عملکرد منابع هدفمندی یارانه ۹۰ درصد است
منظور در مورد بودجه هدفمندی یارانه ها هم اظهار داشت: بر مبنای آن چه که بعنوان جدول ۸ پیشبینی کردیم، انتظار می رود بودجه هدفمندی تحقق یابد؛ چونکه سال قبل طبق پیشبینی ها، عدد در ارتباط با بند هدفمندی تحقق پیدا کرد و سال جاری هم مطابق با برنامه ریزی های در ارتباط با فروش نفت این بودجه تحقق می یابد. البته دولت دائماً درحال بررسی وضعیت بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد منابع هدفمندی یارانه بالغ بر ۹۰ درصد بوده است. این منابع به طور عمده از محل صادرات گاز و فرآورده های نفتی تأمین خواهد شد و بر این اساس سال جاری نگرانی چندانی در این بخش نخواهیم داشت. البته باید یادآوری کنم در جهت پیشگیری از قاچاق و مدیریت مصرف یک سامانه در مورد توزیع سوخت گازوئیل بوجود آمده تا تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش صورت گیرد. ۱۳ طرح غیر قیمتی در حوزه سوخت در شورای اقتصاد تصویب شده است. بازار بهینه سازی انرژی یکی از این مصوبات است که کمک می نماید منابع مازاد انرژی آزاد و در اختیار حوزه صادرات برای کمک به تأمین حداکثری منابع هدفمندی یارانه ها قرار گیرد.
تخصیص ۴۰۰ همت برای دو هزار پروژه عمرانی
وی در مورد اتمام پروژه های عمرانی دولت های پیشین در دولت سیزدهم، اظهار داشت: از آغاز دولت سیزدهم به ترتیب ۱۴۲، ۲۸۸ و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی تخصیص داده شد که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای دو هزار پروژه عمرانی (کوچک و بزرگ) تحقق یافته هم اختصاص دادیم؛ به صورت مثال آزاد راه شیراز - اصفهان اصفهان-شیراز و سد «قیزقلعه سی» بعد از دو دهه یا انتقال آب به دریاچه ارومیه که سبب احیای مجدد آن بعد از ۸ سال همچون پروژه هایی بود که در دولت سیزدهم به اتمام رسید.
سهم نفت در بودجه ۲۰ درصد است
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: سال جاری سهم نفت در بودجه کشور کاهش داشته به صورتی که کل سهم نفت در بودجه ۲۰ درصد است که این مورد گام بزرگی در مورد نفت زدایی در بودجه محسوب می شود. انتظار می رود درآمد حاصل از فروش نفت در جهت توسعه کشور هزینه شود.
منظور اضافه کرد: با عنایت به میزان صادرات نفتی که پیشبینی کردیم، سهم دولت از صادرات نفت حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده ایم و فکر می نماییم صادرات نفت بتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
وی افزود: این نکته را باید متذکر شوم که هر بشکه نفت الان بیشتر از ۷۱ دلار قیمت داشته که بیشتر از پیشبینی اولیه قیمت نفت در بودجه سال ۱۴۰۳ است. اختصاص بودجه ۷ همتی برای شرکتهای دانش بنیان
منظور در ادامه اظهار نمود: برای اولین بار هفت هزار میلیارد تومان بودجه برای شرکتهای دانش بنیان در جهت جهش دانش کشور در نظر گرفته شده است. در برنامه توسعه هفتم بی گمان شاهد تحولات چشم گیر در تمام زمینه های موجود خواهیم بود و انتظار می رود موارد باقی مانده از بودجه طی روزهای آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.
روی منابع اصلاح معافیت مالیاتی حساب نکرده بودیم
معاون رئیس جمهور در مورد علل عقب نشینی سازمان برنامه از سقف معافیت های مالیاتی (تا ۵۰۰ میلیارد تومان) که در بند س تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ آمده بود، اظهار داشت: شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری می کنند بر حسب محاسبات و معافیت های مالیاتی که در قانون پیشبینی شده، محاسبات خویش را انجام می دهند. ما نمی توانیم با یک تصمیم یکباره این محاسبات را بر هم بزنیم. همانطور که دیدید، یکی از علل ریزش بورس همین بند س تبصره ۶ بود که معافیت ها یکباره لغو شد. این بند توسط نمایندگان مجلس در بودجه گنجانده شده بود که توسط خود آنها هم لغو شد.
وی افزود: ما از آغاز روی منابع بند س تبصره ۶ حساب نکرده بودیم و این تصمیم از ابتدا اشتباه بوده است. همینطور منابعی که روی آن حساب کردیم سایر منابع مالیاتی است که در گذشته وجود داشته است. ما اقداماتی یکباره که نظم و ذهنیت سرمایه گذاران رو برهم بزند، نمی پذیریم و خرسندیم که نمایندگان این بند را اصلاح کردند. توجه کنید که ما روی منابع مالی این مصوبه حساب نکرده ایم و جزو منابع ما نبود که حالا بگوییم آنرا از دست داده ایم.
تمرکز بر راهکارهای «غیرقیمتی» برای کنترل مصرف سوخت
منظور همینطور اظهار داشت: دولت کوشش کرد تا با صرفه جویی مصارف انرژی، منابع نفت و گاز را افزایش دهد؛ برای نمونه، سامانه ای طراحی نموده ایم تا نفت و گاز را بر مبنای پیمایش به مصارف حمل و نقل تخصیص دهیم. این موارد به کاهش مصرف و پیشگیری از قاچاق کمک می نماید تا در مقابل بتوانیم میزان صادرات را افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: برای کنترل مصرف، تمرکز ما بر راهکارهای غیرقیمتی است، در همین جهت راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی هم کمک خواهد نمود تا از منابع انرژی استفاده بهتری صورت دهیم.
تداوم طرح کالابرگ الکترونیک
منظور در مورد تداوم طرح کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: دولت مصوبه ای در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری تصویب کرد که ۲۰ همت برای کالابرگ تأمین و این روند ادامه دار خواهد بود و دهک های پایین کشور می توانند بدون توجه به بازار آزاد اقلام خویش را با بهره گیری از کالابرگ با قیمت پایین تری خریداری کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود دولت تلاش دارد قیمت ۱۱ قلم کلاهی خوراکی برای اقشار کم درآمد بر مبنای نرخ سال قبل باشد و اطمینان خاطر برای آنها فراهم گردد.
رفع ۷۰۰ نقطه حادثه خیز
وی در مورد رفع نقاط حادثه خیز هم خاطرنشان کرد: در سال قبل ۷۰۰ نقطه حادثه خیز برطرف شد، در کشور نباید منابع انسانی دراین زمینه از دست رود و بودجه های مناسبی برای گسترش زیرساخت های کشور پیشبینی شده است
۴۲۲ همت از اوراق دولت قبل تسویه شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتشار اوراق اظهار نمود: انتشار اوراق یکی از روش های مطمئن و غیرتورمی برای تأمین مالی دولت بخصوص برای پروژه های عمرانی است. به صورت خالص ۴۲۲ همت در سه سال گذشته، اصل و سود اوراق انتشار یافته در دولت قبل را پرداخت کرده ایم.
وی اظهار داشت: تنها در سال قبل ۳۳۰ همت بازپرداخت اوراق دولت قبل انجام شد. سهم خالص اوراق از منابع بودجه در سه سال پایانی دولت قبل ۱۴ درصد بود اما در این دولت به ۵.۵ درصد کاسته شده است.
پرداخت مطالبات گندمکاران؛ به زودی
منظور در رابطه با مطالبات گندمکاران اظهار نمود: از نیمه دوم فروردین ماه کشاورزان گندم های خویش را به دولت تحویل دادند که بر این اساس پول کشاورزان باید در چند ماه ابتدایی هر ساله پرداخت گردد. در این جهت با عنایت به منابعی که اخیراً اختصاص یافته در اسرع وقت مطالبات گندم کاران پرداخت خواهد شد.
وی افزود: منابع هدفمندی در طول سال محقق می شود اما این پرداخت باید در شروع سال صورت گیرد بر این اساس مجوزهایی دریافت شد تا پرداخت مطالبات گندم کاران از دو روز آینده آغاز شود.
ایجاد سامانه املاک و مستغلات بانکی
معاون رئیس جمهور در مورد وضعیت بانکهای خصوصی هم اظهار داشت: سیستم بانکی اساسا نیازمند تنظیم گری خواهد بود و بانک مرکزی با روندهای قانونی بر این بخش نظارت خواهد داشت. بر مبنای برنامه هفتم ناترازی بانکها باید به ۲۰ درصد ناترازی فعلی برسد و در نظر داریم تا سامانه املاک و مستغلات بانکی ایجاد شود تا میزان املاک بانکها مشخص شود و ترجیح اینست اموال بانکی در سبد دارایی های منجمد قرار نگیرد تا تسهیلات بهتری از جانب بانکها به متقاضیان اعطا شود.
نگاه دولت پشتیبانی از بازار سرمایه است
وی در ادامه اظهار داشت: امیدوار هستیم که نگرانی هایی که در این یکی دو ماه که اتفاق افتاده بزودی بر طرف شود و ما هر گونه حمایتی که لازم باشد از بورس انجام می دهیم تا مردم با اطمینان بیشتر سرمایه های خویش را وارد بورس کنند تا در بورس تأمین مالی پایدار و مطمئنی برای پیشرفت و توسعه کشور صورت بگیرد، اساسا دولت کوتاهی نمی نماید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هفته گذشته در حضور معاون اول رئیس جمهور و سرپرست ریاست جمهوری جلسه ستاد اقتصادی دولت را داشتیم که ۴ یا پنج مصوبه مهم برای پشتیبانی از بورس در آنجا گذراندیم و قرار بر این شد که سخنگوی اقتصادی دولت آنرا اطلاع رسانی کند. بنابراین، نگاه دولت پشتیبانی از بازار سرمایه است و هر گونه اخلالی که سبب شود آرامش بازار سرمایه به هم بخورد مورد تأیید دولت نیست.
تهاتر برای تأمین بنزین
منظور در مورد واردات بنزین اظهار داشت: طبق مجوزهای صادر شده، وزارت نفت در مورد تنظیم بموقع در رابطه با تأمین بنزین و… وظیفه دارد. سال قبل تهاتر فرآورده های نفتی در همین راستا انجام شد تا نیازمندی به بنزین در مقاطع مختلف سال مرتفع شود. بر این اساس از راهکار تهاتر برای تأمین بنزین استفاده شده است.
واردات خودرو شتاب گرفت
وی در رابطه با واردات خودرو خاطرنشان کرد: شتاب واردات خودرو امسال بالا رفته است؛ تنظیم گری بازار خودرو توسط وزارت صمت در حال انجام می باشد. اخیرا هم ثبت نام خودرو های برقی شروع شده است.
پایه مالیاتی جدید نداریم وی بابیان این که پایه مالیاتی جدیدی نداریم، اظهار داشت: با اجرای قانون پایانه فروشگاهی، مالیات واقعی گرفته و تحقق مالیات مانند سال قبل وصول شود.
منظور در مورد رشد اقتصادی اظهار داشت: سال قبل رشد ۵.۷ درصد، سال قبل تر ۵ درصد و سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵ درصد بود.
اجرای ساختار جدید بودجه بعد از ابلاغ برنامه هفتم
وی در رابطه با اصلاح ساختار بودجه اظهار نمود: اصلاح ساختار بودجه همواره از مطالبات رهبر معظم انقلاب بود که دولت سیزدهم به شکل جدی در این مورد وارد شد و یک سند کامل برای آن تدوین کرده است. البته در برنامه هفتم توسعه اصلاح ساختار بودجه پیشبینی شده و پس از ابلاغ، این اصلاح ساختار اجرا می گردد.
منظور اضافه کرد: برخی اقدامات دیگر در زمینه اصلاح ساختار بودجه، افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی است. همینطور ایجاد حساب واحد خزانه برای شفافیت عملکرد مالی دستگاه ها اجرایی شد. اقدام دولت در جهت پرداخت به ذی نفع نهایی هم حرکتی به سمت پرداخت های یکپارچه و شفاف دولت بود.
باید بازمانده از تحصیل به صفر برسد
وی رشد اقتصادی را ناشی از سرمایه انسانی دانست و اظهار داشت: باید بازمانده از تحصیل به صفر برسد و هیچ کودکی برای تحصیل مشکل نداشته باشد. خدمات بهداشت هزینه مردم به کمترین رقم در برنامه هفتم باید سهم مردم از درمان به ۲۵ درصد برسد.


منبع:

1403/03/13
15:28:00
5.0 / 5
172
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
لباس نو